In 2012 begon ik met mijn blog Ngalaa! Ik wilde graag schrijven over wat me bezighield in het Molukse gebeuren in Nederland: de evenementen die we organiseerden (Indo-Maluku), de ontmoetingen die daaruit voortvloeiden, de kritische blik op organisaties, maar ook het delen van verhalen uit mijn vroege jeugd in woonoord IJsseloord. Het is fijn om te ervaren dat de door mij opgetekende verhalen een platform is voor lezers om hun persoonlijke ervaringen en anekdotes met mij delen.

In de categorie Taal2 publiceer ik korte verhaaltjes in het Moluks Maleis, waaronder ook teksten van eerste generatie Molukkers. Die teksten heb ik getranscribeerd uit opnamen die ik als onderzoeksmateriaal heb gebruikt voor mijn eindscriptie over het Moluks Maleis. Ik ben namelijk in Leiden afgestudeerd in de Indonesische talen en culturen. Ik heb daarna als medewerker onderwijs bij het LSEM, het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (opgeheven), lesmateriaal voor het onderwijs Moluks Maleis (OETC) geschreven. Het lesmateriaal is echter nauwelijks meer te verkrijgen.

Naast mijn belangstelling voor m.n. de Moluks Maleise taal, ben ik ook geïnteresseerd in onderwijs. Vernieuwend en gepersonaliseerd onderwijs hebben mijn aandacht, zonder dat het perspectief van de leerling en ook de taak als docent om goed onderwijs te geven, vergeten wordt. Ik werk op dit moment als docent in het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) waar ik mentor ben van een havo-onderbouw klas. Ik houd me naast het reguliere curriculum ook specifiek bezig met het leren leren: aandacht voor studievaardigheden en executieve functies. Kortgeleden ben ik opgeleid als docent NT2. Waarom? Om ook het perspectief van de ander mee te nemen in wat goed onderwijs behoort te zijn.